Bài 1: An đi từ nhà đến trường , trong nữa quãng đường đầu An đi bộ với vận tốc 3 km/giờ, trong nửa quãng đường còn lại An đi xe đạp cùng với bạn với

Photo of author

By Quinn

Bài 1: An đi từ nhà đến trường , trong nữa quãng đường đầu An đi bộ với vận tốc 3 km/giờ, trong nửa quãng đường còn lại An đi xe đạp cùng với bạn với vận tốc 9 km/giờ . Tính quãng đường từ nhà An đến trường ,biết rằng tổng thời gian An đã đi là 24 phút
Các bạn giải thích rõ ràng cho mình nha????????

0 bình luận về “Bài 1: An đi từ nhà đến trường , trong nữa quãng đường đầu An đi bộ với vận tốc 3 km/giờ, trong nửa quãng đường còn lại An đi xe đạp cùng với bạn với”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian đi bộ là 6 phút

  Thời gian đi xe đạp là 18 phút

  Đổi 3km/h = 50m/phút

  Đổi 9km/h = 150m/phút

  Nửa quãng đường đầu đi học là :

  50 x 18 = 900m

  Quãng đường dài :

  900 x 2 = 1800 m

                 Đáp số : 1800m 

 2. Gọi độ dài quãng đường là x (m)

  Đổi 3km/h = 50m/phút

  Đổi 9km/h = 150m/phút

  Thời gian An đi bộ là : $\frac{x}{50}$ (phút)

  Thời gian An đi xe đạp là : $\frac{x}{150}$ (phút)

  Thời gian An đi từ nhà đến trường là :

  $\frac{x}{50}$ + $\frac{x}{150}$ = 24

  ⇔24 x 150 x $x$ + 50 x $x$ x 24 = 24 x 50 x 150( quy đồng) 

  ⇔4800 x $x$ = 180000

  ⇔ $x$ = 375 (m)

  Vậy quãng đường dài 375m

Viết một bình luận