Bài 1: Chọn các danh từ : con thoi,con tàu,con thuyền,con diều, con sóng,con chữ,con sông, con tem, co n đường, con suối,con rối, con cờ,con mắt,Điền

By Raelynn

Bài 1: Chọn các danh từ : con thoi,con tàu,con thuyền,con diều, con sóng,con chữ,con sông, con tem, co n đường, con suối,con rối, con cờ,con mắt,Điền vào chỗ chấm sau.
…………………………cưỡi sóng ra khơi.
……………….chao lượn ngang trời, hè vui.
………………………….dệt vải ngược xuôi.
………………..mang cánh thư người bay xa.
…………………………..dừng lại sân ga.
Đầy vơi ………………….hiền hòa dòng sông.
………………………..Xứ Nghệ quanh quanh.
………………………….khéo sắp thì thành bài thơ.
Tướng,sĩ,xe,mã,…………………………………….
……………………………….lại mơ về người
Viết một bình luận