Bài 1: Chứng minh rằng: a. x^2 – x + 1 > 0 với mọi x b. -x^2 + x – 2 < 0 với mọi x Bài 2: Tìm GTNN của biểu thức: a. A = x^2 -6x + 15 b. B = 9x^2 +

By Kennedy

Bài 1: Chứng minh rằng:
a. x^2 – x + 1 > 0 với mọi x
b. -x^2 + x – 2 < 0 với mọi x Bài 2: Tìm GTNN của biểu thức: a. A = x^2 -6x + 15 b. B = 9x^2 + 30x - 56 Bài 3: Tìm GTNN của biểu thức a. C = 5 / x^2 - 12x + 46 b. D = -x^2 - x CÁC ANH CHỊ GIẢI THEO CÁCH CỦA LỚP 7 GIÚP EM Ạ

0 bình luận về “Bài 1: Chứng minh rằng: a. x^2 – x + 1 > 0 với mọi x b. -x^2 + x – 2 < 0 với mọi x Bài 2: Tìm GTNN của biểu thức: a. A = x^2 -6x + 15 b. B = 9x^2 +”

 1. Giải thích các bước giải:

  Bài 1:
  a/ $x^2-x+1$

  $=x^2-2.\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}$

  $=(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4}$

  Vì $(x-\dfrac{1}{2})^2 \geq 0$

  nên $(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4} \geq \dfrac{3}{4} > 0$

  Vậy biểu thức luôn dương với mọi x

  b/ $-x^2+x-2$

  $=-x^2+x-\dfrac{1}{4}-\dfrac{7}{4}$

  $=-(x^2-2.\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{4})-\dfrac{7}{4}$

  $=-(x-\dfrac{1}{2})^2-\dfrac{7}{4}$

  Vì $-(x-\dfrac{1}{2})^2 \leq 0$

  nên $-(x-\dfrac{1}{2})^2-\dfrac{7}{4} \leq -\dfrac{7}{4} < 0$

  Vậy biểu thức luôn âm với mọi x

  Bài 2:
  a/ $A=x^2-6x+15$

  $=x^2-2.3x+9+6$

  $=(x-3)^2+6$

  Vì $(x-3)^2 \geq 0$

  nên $(x-3)^2+6 \geq 6$

  Vậy GTNN của A là $6$ khi $x=3$

  b/ $B=9x^2+30x-56$

  $=(3x)^2+2.3.5x+25-81$

  $=(3x+5)^2-81$

  Vì $(3x+5)^2 \geq 0$

  nên $(3x+5)^2-81 \geq -81$

  Vậy GTNN của B là $-81$ khi $x=-\dfrac{5}{3}$

  Bài 3:
  a/ $C=\dfrac{5}{x^2-12x+46}$

  Để C đạt GTLN thì $x^2-12x+46$ nhỏ nhất

  Ta có: $x^2-12x+46=x^2-2.6x+36+10=(x-6)^2+10$

  Vì $(x-6)^2 \geq 0$

  nên $(x-6)^2+10 \geq 10$

  Vậy GTLN của C là $\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}$ khi $x=6$

  b/ $D=-x^2-x$

  $=-x^2-2.\dfrac{1}{2}.x-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}$

  $=-(x+\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{1}{4}$

  Vì $-(x+\dfrac{1}{2})^2 \leq 0$

  nên $-(x+\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{1}{4} \leq \dfrac{1}{4}$

  Vậy GTLN của D là $\dfrac{1}{4}$ khi $x=-\dfrac{1}{2}$

  Chúc bạn học tốt !!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm