bài 1: Hai người đi xe đạp trên cùng một quãng đường. Người thứ nhất đi với vận tốc 11km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 215m/phút. Hỏi ai đi nhanh

Photo of author

By Ayla

bài 1: Hai người đi xe đạp trên cùng một quãng đường. Người thứ nhất đi với vận tốc 11km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 215m/phút. Hỏi ai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn bao nhiêu mét
bài 2:quãng đường từ nhà đến trường dài 0,9km. Bạn Lan đi với vận tốc 40m/phút. Hỏi bạn phải đi từ nhà lúc mấy giờ để có mặt ở trường lúc 7 giờ?
bài 3: một ô tô và một xe máy cùng xuất phát từ A để đến B. Biết quãng đường AB dài 150km, vận tốc của ô tô là 50km/giờ còn vận tốc xe máy là 40km/giờ. Hỏi khi ô tô đến B thì xe máy còn cách B bao nhiêu km?
trả lời nhanh và đúng hộ mình ạ vì mình đang cần gấp, ai làm nhanh và đúng cho 5 sao và câu trả lời hay nhất
Viết một bình luận