Bài 1:Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Nếu giảm chiều dài 8m, tang chiều rộng 5m, thì diện tích giảm 70m2. Tính kích thước hình chữ nhật

By Madelyn

Bài 1:Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Nếu giảm chiều dài 8m, tang chiều rộng 5m, thì diện tích giảm 70m2. Tính kích thước hình chữ nhật ban đầu.
Bài 2:Một xe ôtô đi từ AB với vận tốc 45 km/h, rồi từ BA với vận tốc 50km/h. Do đó thời gian đi về nhanh hơn 20 phút. Tính quãng đường AB.
MÌNH CẦN GẤP NGAY AK!!!!

0 bình luận về “Bài 1:Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Nếu giảm chiều dài 8m, tang chiều rộng 5m, thì diện tích giảm 70m2. Tính kích thước hình chữ nhật”

 1. Bài 1

  Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là $x$(m), khi đó chiều dài của hình chữ nhật là $x + 15$(m)

  Khi đó, diện tích ban đầu của hình chữ nhật là $x(x+15) (m^2)$.

  Chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật sau khi thay đổi lần lượt là $x + 5$(m) và $x + 15 -8 = x+7$(m)

  Do khi thay đổi thì diện tích giảm $70m^2$ nên ta có

  $x(x+15) = (x+5)(x+7) + 70$

  $<-> 15x = 12x + 35 + 70$

  $<-> x = 35$

  Vậy chiều rộng là $35(m)$ và chiều dài là $50(m)$.

  Bài 3

  Gọi độ dài quãng đường AB là $x$(km).

  Khi đó, thời gian đi và về của xe lần lượt là $\dfrac{x}{45}$(h) và $\dfrac{x}{50}(h)
  Do khi đi về nhanh hơn khi đi là $20′ = \dfrac{1}{3}(h)$ nên ta có

  $\dfrac{x}{50} = \dfrac{x}{45} – \dfrac{1}{3}$

  $<-> 9x = 10x – 150$

  $<-> x = 150$
  Vậy quãng đường AB dài $150(km)$.

  Trả lời

Viết một bình luận