Bài 1: Một đu quay mỗi vòng hết 1 phút 20 giây. Hỏi đu quay đó quay 5 vòng hết bao nhiêu thời gian? Bài 2: Một vòi nước cứ sau 15 phút 20 giây chảy

By Eden

Bài 1:
Một đu quay mỗi vòng hết 1 phút 20 giây. Hỏi đu quay đó quay 5 vòng hết bao nhiêu thời gian?
Bài 2:
Một vòi nước cứ sau 15 phút 20 giây chảy vào bể được 1m3 nước. Hỏi sau bao lâu vòi nước chảy đầy bể,biết rằng thể tích của bể là 6m3 ?
Bài 3:
Mỗi tuần lễ An học ở lớp 8 tiết Tiếng việt và 5 tiết Toán, trung bình mỗi tiết học trong 40 phút. Hỏi trong một tuần, An học hai môn Toán và tiếng việt ở lớp hết bao nhiêu thời gian?

0 bình luận về “Bài 1: Một đu quay mỗi vòng hết 1 phút 20 giây. Hỏi đu quay đó quay 5 vòng hết bao nhiêu thời gian? Bài 2: Một vòi nước cứ sau 15 phút 20 giây chảy”

 1. 1 . ĐỔI 1 phút 20 giây = 80 giây

  đu quay đó quay 5 vòng hết ;

        80 x 5 = 400 [ giây ]

      đổi 400 giây = 6 phút 40 giây

                      đs : 6 phút 40 giây  

  xin lỗi vì chỉ làm được 1 bài nha

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   bài 1

  đổi 1 phút 20 giây = 80 giây

  số thời gian đu quay quay 5 vòng là

  80 x 5 = 400 ( giây ) 

  đổi 400 giây = 6 phút 40 giây 

  bài 2

  đổi 15 phút 20 giây = 920 giây

  thời gian để vòi nước chảy đầy bể là

  920 x 6 = 5520 ( giây ) vì 920 giây thì chảy đc 1m3 nước bể nên lấy 920 nhân 6 

  đổi 5520 giây = 92 phút

  bài 3

  tổng số tiết toán và tiếng việt an học trong 1 tuần là

  8 + 5 = 13 ( tiết )

  tổng số thời gian an học hai môn toán và tiếng việt trong 1 tuần là

  13 x 40 = 520 ( phút )

  đổi 520 phút = 8 giờ 40 phút 

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận