Bài 1: Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho CĐ đều lên độ cao 5m trong thời gian 1 phút 40 giây. Tính công suất của lực kéo, g = 10m/s2.

Photo of author

By Adalynn

Bài 1: Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho CĐ đều lên độ cao 5m trong thời gian 1 phút 40 giây. Tính công suất của lực kéo, g = 10m/s2. Bài 2:Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ m = 125kg lên cao 70cm trong t = 0,3s. Trong trường hợp lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? g = 9,8m/s2

0 bình luận về “Bài 1: Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho CĐ đều lên độ cao 5m trong thời gian 1 phút 40 giây. Tính công suất của lực kéo, g = 10m/s2.”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1.P = 5W\\
  2.P = 2858,3333W
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   1.

  t=1p40s=100s

  Công thực hiện được là:

  A=Ph=mgh=10.10.5=500J

  Công suất của lực kéo là:

  \(P = \frac{A}{t} = \frac{{500}}{{100}} = 5W\)

  2.

  Công lực sĩ thực hiện được là:

  A=Ph=mgh=9,8.125.0,7=857,5J

  Công suất của lực sĩ là:

  \(P = \frac{A}{t} = \frac{{857,5}}{{0,3}} = 2858,333W\)

Viết một bình luận