BÀI 1: Một khu vườn hình chử nhật có chu vi 220m. Nếu giảm chiều dài 20%, tăng chiều rông 30% thì diện tích của khu vườn tăng lên 112m2. Tính chiều dà

Photo of author

By Mary

BÀI 1: Một khu vườn hình chử nhật có chu vi 220m. Nếu giảm chiều dài 20%, tăng chiều rông 30% thì diện tích của khu vườn tăng lên 112m2. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn
Viết một bình luận