bài 1: Nam có một số viên bi. Nếu Nam lấy ra một chục viên và 1/4 số bi còn lại thì được 24 viên. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? bài 2: trong một chiếc

Photo of author

By Rylee

bài 1: Nam có một số viên bi. Nếu Nam lấy ra một chục viên và 1/4 số bi còn lại thì được 24 viên. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
bài 2: trong một chiếc hộp có 8 viên bi đỏ, 6 viên xanh, 13 viên vàng. Không nhìn vào hộp hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 5 viên bi cùng màu?
bài 3: Cho tam giác ABC, có tỉ số hai cạnh AB và AC là 75%. Tỉ số hai chiều cao BH và CK là bao nhiêu?
Trả lời nhanh, đúng, thì cho 5 sao và câu trả lời hay nhất.Cảm ơn trc nha
Viết một bình luận