Bài 1. Phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất. b. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đ

Photo of author

By Ayla

Bài 1. Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất.
b. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.
C. Trọng lực của một vật còn gọi là trọng lượng của vật đó và có đơn vị là Niutơn.
D. Trọng lượng của một quả cân 100g là 1N
.Bài 2. Có một cây đinh sẵn trên tường. Hãy trình bày cách để đóng cây đinh thứ hai trên tường tại vị trí thấp hơn và thẳng trục với cây đinh thứ nhất theo phương đứng, khi trong tay em chỉ có búa, đinh và một sợi dây?P = 10.m
Bài 3. Một xe tải khối luợng 4,5tấn sẽ nặng bao nhiêu Niutơn
A. 450N.
B. 4500N.
C. 45000N.
D. 450000N
.Bài 4. Một vật nặng 2250N sẽ có khối lượng. 22,5kg
.B. 225kg.
C. 2250kg.
D. 22500kg.
Bài 5.Chọn câu đúng trongcác câu sau đây: Khi bạn A kéo bạn B bằng một lực thì lực đó cóA. phương AB, chiều từ A đến B.B. phương AB, chiều từ B đến A.C. phương thẳng đứng, chiều hướng về B.D. phương thẳng đứng, chiều hướng về A.Bài 6. Chọn câu trả lời đúng?Bạn A tác dụngvào bạn B một lực từ phía sau làmbạn B ngã sấp xuống sàn, đó là
a. lực nén
B. lực uốn.
C. lực kéo.
D. lực đẩy
Bài 7. Chọn đáp án đúng?Một cầu thủ đá vào trái banh tức là cầu thủ đãtác dụng vào trái banh một lựcA. kéoB. đẩyC. hútD. đàn hồiBài 8.Chọn đáp án đúng?Trọng lực của quả đất tác dụng lên một vật đặt trên mặt đất là tác dụng của
lựcA. kéo
B. đẩy
C. hút
d. đàn hồi
Bài 9. Chọn câu phát biểu đúng?Một con ngựa kéo một cỗ xe đi trên đường thìA.chiếc xe đã tác dụng vào con ngựa một lựcnâng.B.con ngựa đã tác dụng và chiếc xe một lực đẩy.C.con ngựa đã tác dụng và chiếc xe một lực kéo.D.mặt đường đã tác dụng vào chiếc xe một lực nén.
Bài 10.Chọn câu trả lời đúng?Để đi bộ hiệu quả thì cần phải
A. để gót chân chạm đất trước.
B. để mũi chân chạm đất trước .
C. di chuyển cơ thể trong giới hạn của bước chân.
D. duy trì mỗi bước đi là 1m.
Bài 11. Một vật đặt trên mặt đất thì trọng lượngcủa nó
A. lớn hơn trọng lượng của quả đất tác dụng vào vật.
B. nhỏ hơn trọng lượng của quả đất tác dụng vào vật
.C. bằng trọng lượng của quả đất tác dụng vào vật.
D. không có mối liên hệ với trọng lực của quả đất tác dụng vào vật
.Bài 12.Một con voi nặng 2,5tấn sẽ có trọng lượng là
A. 25N
B. 250N
C.2 500N
D. 25 000N
Bài 13.Từ nào trong dấu ngoặc là từ đúng?a) Khi cân hàng hoá đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến (trọng lượng, khối lượng, thể tích)của hàng hoá.b) Khi cân một túi kẹo thì ta quan tâm đến (trong lượng, khối lượng)của túi kẹo.c) Khi một xe ô tô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu (trọng lượng, khối lượng)cuả ôtô quá lớn sẽ có thể làm gãy cầu.
Bài 14.Một chiếc xe tải khi đi qua trạm cân, người ta cân được 4,5 tấn. Biết xe có khối lượng 2,3 kg và mỗi kiện hàng trên xe có khối lượng 20kg. Hỏi xe chở bao nhiêu kiện hàng?
Leave a Comment