Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu làm rõ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương dùng câu bị động, phép lặp

Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu làm rõ vẻ ...

Read more

1 cánh quạt dài 20cm quay với tốc độ 240 vòng /phút a.tính chu kì.tần số.tốc độ góc.

1 cánh quạt dài 20cm quay với tốc độ 240 ...

Read more

Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc độ góc của một điểm trên vành đĩa là.

Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc ...

Read more

Section 2. There are 10 errors in this passage. Identify them by underlining the words that need to be corrected and correct them. (10 points) The New

Section 2. There are 10 errors in this passage. Identify ...

Read more

a) Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau: π/6; π/4; 1,5; 2; 3,1; 4,25; 5. b) Trên đường tròn lượng giác, với điểm gốc A, hã

a) Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, ...

Read more

có mấy loại từ láy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@

có mấy loại từ láy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@

Read more

Giúp mình với a. Mình cảm ơn ạ EX1 1. _____ differences between the two social groups cần về reflected in the way their people ______ with each other

Giúp mình với a. Mình cảm ơn ạ EX1 1. ...

Read more

Anh chị có đồng tình với câu nói” Nếu bạn đúng thì thế giới của bạn cũng sẽ đúng”?Vì Sao

Anh chị có đồng tình với câu nói” Nếu bạn ...

Read more

Tam giac co so do cac goc A, gocB, goc C lan luoc ti le voi 1:2:3. Tinh so do cac goc cua tam giac ABC

Tam giac co so do cac goc A, gocB, goc ...

Read more

Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí O2 tạo ra oxit sắt từ Fe3O4 a. Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra b. Tính thể tích khí O2 ( ở đktc)

Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí ...

Read more