bài 1: rút gọn( cô ơi em ko bt cách chụp ảnh và ko bt cách vt phân số nx ạ cô thông cảm ạ) a, 25.13 trên 26.35 b,-25.14 trên 56.20 c,2929-101 trên 2.1

Photo of author

By Mary

bài 1: rút gọn( cô ơi em ko bt cách chụp ảnh và ko bt cách vt phân số nx ạ cô thông cảm ạ)
a, 25.13 trên 26.35
b,-25.14 trên 56.20
c,2929-101 trên 2.1919+404
d, 1997.1996-1 trên (-1995).(-1997)+1996
e,6.9-2.17 trên 63.3-119
f, 2.3+4.6+14.21 trên 3.5+6.10+21.35
g,3.13-13.18 trên 15.40-80
h,3.7.13.37.39-10101 trên 505050-70707
i,(-5) mũ 3.40.4 mũ 3 trên 135.(-2) mũ 14.(-100) mũ 0
k,18.34+(-18).124 trên -36.17+9.(- 52)
Viết một bình luận