bài 1 :số gạo bao thứ nhất gấp 3 lần số gạo trong bao 2 . nếu bớt bao 1 đi 30kg và thêm 25kg thì số gạo bao 1 bằng 2/3 số bao 2 . hỏi lúc đầu mỗi bao

Photo of author

By Amaya

bài 1 :số gạo bao thứ nhất gấp 3 lần số gạo trong bao 2 . nếu bớt bao 1 đi 30kg và thêm 25kg thì số gạo bao 1 bằng 2/3 số bao 2 . hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu kg gạo
gải bài toán cách lập pt
Viết một bình luận