Bài 1. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.

Photo of author

By Isabelle

Bài 1. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.
Mình gợi ý nghệ sĩ hài mà em yêu thích là nghệ sĩ hài Quang Tèo. Viết về kết bài, thì là kết bài mở rộng nhé!
Tả nghệ sĩ hài này là cả bài có đủ MB,TB,KB. Giúp mình nhé mình nhé mình đang cần gấp. Ai làm nhanh mình cho 5 sao và câu trả lời hay nhất ít nhất cả bài văn tả nhệ sĩ này cũng phải 30-40 dòng nhé, phải hay.
Leave a Comment