Bài 1 : Tính 2 và 1/4 ( cái này là hỗn số nha ) + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128

By Emery

Bài 1 : Tính
2 và 1/4 ( cái này là hỗn số nha ) + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128

0 bình luận về “Bài 1 : Tính 2 và 1/4 ( cái này là hỗn số nha ) + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128”

 1. Giải thích các bước giải:

   `2 1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128`

  `=2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128`

  Đặt `A=1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128`

  `=>2A=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64`

  `=>2A-A=(1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64)-(1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128)`

  `=>A=1/2-1/128`

  `=>A=63/128`

  `=>2 1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128=2+63/128=2 63/128.`

  Trả lời
 2. Bạn tham khảo :

  $C1$

  $2 \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{16} + \dfrac{1}{32} + \dfrac{1}{64} + \dfrac{1}{128}$ 

  $= \dfrac{9}{4}   +  \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{16} + \dfrac{1}{32} + \dfrac{1}{64} + \dfrac{1}{128}$  

  $= \dfrac{288}{128} +  \dfrac{16}{128} + \dfrac{8}{128} + \dfrac{4}{128} + \dfrac{2}{128} + \dfrac{1}{128}$

  $=  \dfrac{319}{128}$ 

  – Chúc bạn câu trả lời hay nhất 

  – Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận