Bài 1: Tính các góc B,D của hình thang ABCD, biết rằng A= 60, C= 130 Bài 2: Cho ΔABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M,N sao cho BM=

Photo of author

By Eden

Bài 1: Tính các góc B,D của hình thang ABCD, biết rằng A= 60, C= 130
Bài 2: Cho ΔABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M,N sao cho BM=CN
a) Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?
b) Tính các góc của tứ giác BMNC biết rằng A= 40
MN rảnh thì vẽ hình hoặc ko vẽ hình cx đc ak. Giup mk vs ak
Viết một bình luận