bài 1để có một ly nước chanh ngôn người ta thường pha các nguyên liệu gồm nước cốt chanh nước đường và nước lọc theo tỉ lệ 1 chia 4 chia 7 tải để pha

Photo of author

By Amaya

bài 1để có một ly nước chanh ngôn người ta thường pha các nguyên liệu gồm nước cốt chanh nước đường và nước lọc theo tỉ lệ 1 chia 4 chia 7 tải để pha 1,2 lít nước chanh theo công thức đó thì cần bao nhiêu lít nước cốt chanh bao nhiêu lít nước đường
bài 2 tính giá trị của x khi y = -1 phần 3
Leave a Comment