| Bài 2: Một người nhận chở 40 tạ hàng trên quãng đường 70 km được thanh toán 210 000 đồng tiền công. Hỏi người đó sẽ được thanh toán bao nhiêu tiền c

Photo of author

By Serenity

| Bài 2: Một người nhận chở 40 tạ hàng trên quãng đường 70 km được thanh toán 210 000 đồng tiền công. Hỏi người đó sẽ được thanh toán bao nhiêu tiền công nếu chở 80 tạ hàng trên quang duong 175 km?
Viết một bình luận