Bài 2 (trang 11 SGK Toán 4): a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào: 46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783.

Photo of author

By Valentina

Bài 2 (trang 11 SGK Toán 4): a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:
46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783.
Viết một bình luận