Bài 3: Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 11x13x15x17x19x …. x2019

Photo of author

By Daisy

Bài 3: Tìm chữ số tận cùng của tích sau:
11x13x15x17x19x …. x2019
Viết một bình luận