bài 3: tính a,1210:60-640:40 b,270:3:5-4 c,100-930:31d,[328-8]:32 e,982-420:20

By Brielle

bài 3: tính a,1210:60-640:40 b,270:3:5-4 c,100-930:31d,[328-8]:32 e,982-420:20

0 bình luận về “bài 3: tính a,1210:60-640:40 b,270:3:5-4 c,100-930:31d,[328-8]:32 e,982-420:20”

 1. a,1210:60-640:40

  = 21/6 – 16

  = -25/2

  b,270:3:5-4

  = 90 : 5 – 4

  = 18 – 4

  = 14

  c,100-930:31

  = 100 – 30

  = 70

  d,[328-8]:32

  = 320 : 32

  = 10

  e,982-420:20

  = 982 – 21

  = 961

   HỌC TỐT 😀

  Cho xin hay nhất nha pls

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm