Bài 4: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic có xúc tác là H2SO4 đặc,nóng thu được 55 gam etyl axetat a/Viết PTHH của phản ứng và

By Madelyn

Bài 4: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic có xúc tác là H2SO4 đặc,nóng thu được 55 gam etyl axetat
a/Viết PTHH của phản ứng và cho biết loại phản ứng.
b/Tính hiệu suất của phản ứng trên.
Mọi người làm giúp mk với ạ
Viết một bình luận