Bài 4. Hai tổ công nhân tham gia sửa 1 đoạn đường . Nếu làm riêng thì tổ 1 sửa xong trong 4h, tổ 2 sửa xong trong 6h. Nếu cả hai cùng làm thì trong 1h

Photo of author

By Piper

Bài 4. Hai tổ công nhân tham gia sửa 1 đoạn đường . Nếu làm riêng thì tổ 1 sửa xong trong 4h, tổ 2 sửa xong trong 6h. Nếu cả hai cùng làm thì trong 1h sẽ sửa đc mấy phần đoạn đường đó?
Bài 5. Bà người cùng làm 1 công việc . Nếu làm riêng,người thứ nhất phải mất 5h, người thứ 2 mất 4h, người thứ 3 mất 6h. Nếu làm chung và người đó lmaf xong công việc trong bao lâu

0 bình luận về “Bài 4. Hai tổ công nhân tham gia sửa 1 đoạn đường . Nếu làm riêng thì tổ 1 sửa xong trong 4h, tổ 2 sửa xong trong 6h. Nếu cả hai cùng làm thì trong 1h”

 1. BÀI 4.

  Nếu tổ 1 lm trong trong 1h thì đc số công việc là:

  1:4=1/4(công việc)

  Nếu tổ 2 lm trong 6h thì đc số công việc là:

  1:61/6(công việc)

  Nếu cả hai tổ lm trong 1 giờ thì đc:

  1/4+1/6=5/14(công vc)

  Bài 5

   Trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1:5= 1/5 (công việc)

  Trong 1 giờ người thứ hai làm được 1:4 = 1/4 (công việc)

  Trong 1 giờ người thứ ba làm được 1:6 = 1/6 (công việc)

  Trong 1 giờ cả ba người làm được là:1/5+1/4+1/6=37/60(công vc)

   

 2. Đáp án: nếu tổ 1 làm trong 1h thì được số công việc là:

                    1:4=1/4{công việc}

  nếu tổ 2 làm trong 1h được số công việc là:

  1:6=1/6 {công việc}

  nếu cả hai tổ làm trong một giờ được số phần đoạn đường là:
  1/4+1/6=5/14 {công việc}

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận