Bài 4: Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh sản của một cá thể cái có một số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân bốn lần liên tiếp. Có 75% số tế bào c

Photo of author

By Lydia

Bài 4: Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh sản của một cá thể cái có một số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân bốn lần liên tiếp. Có 75% số tế bào con được chuyển sang vùng chín và sau đó đã có tất cả 5400 nhiễm sắc thể bị tiêu biến cùng với các thể định hướng.
1. Xác định số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu.
2. Các trứng tạo ra tham gia thụ tinh với hiệu suất 25%. Các hợp tử nguyên phân với số lần bằng
nhau và đã nhận của môi trường nguyên liệu tương đương 7200 nhiễm sắc thể đơn.
Xác định số nhiễm sắc thể, số crômatit trong các tế bào và mỗi giai đoạn sau;
a. Kỳ trước của lần nguyên phân cuối cùng;
b. Kỳ sau của lần nguyên phân cuối cùng;
Cho biết 2n = 60.

0 bình luận về “Bài 4: Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh sản của một cá thể cái có một số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân bốn lần liên tiếp. Có 75% số tế bào c”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số tế bào sinh duch
  a. 75.3.24.2n100.a=5400a=2,575.3.24.2n100.a=5400→a=2,5 số, 
  b. Số hợp tử H=25.75.a.24104H=25.75.a.24104
  Gọi k là số lần nguyên phân của hợp tử H.2n(2k1)=7200kH.2n(2k−1)=7200→k
  có k thì xét lần thứ k
  – kì trước tb có NST sẽ ở dạng kép lưỡng bội từ đó suy ra số NST, số cromatit
  – kì sau thì NST ở dạng tứ bội đơn từ đó suy ra số NST và cromatit

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi a là số tế bào sinh dục sơ khai
  a. 75.3.24.2n100.a=5400a=2,575.3.24.2n100.a=5400→a=2,5 (mình kiểm tra lại rất kĩ rồi ạ, có lẽ đề sai số, nên mình sẽ dùng a thay vì dùng số, bnj kiểm tra lại số và thay lại a là được nha
  b. Số hợp tử H=25.75.a.24104H=25.75.a.24104
  Gọi k là số lần nguyên phân của hợp tử H.2n(2k1)=7200kH.2n(2k−1)=7200→k
  có k thì xét lần thứ k
  – kì trước tb có NST sẽ ở dạng kép lưỡng bội từ đó suy ra số NST, số cromatit
  – kì sau thì NST ở dạng tứ bội đơn từ đó suy ra số NST và cromatit
  Tiêu đề bạn nên nêu khái quát nội dung topic.
  – Không rõ đoạn nào có thể trao đổi thêm với mình nhé

  Mình xin vote 5 sao vs ạ

Viết một bình luận