Bài 5: (1 điểm) Trong đo nhiệt độ, thông thường người ta sử dụng thang đo nhiệt độ Celsius (TC) ° C và thang đo nhiệt độ Fahrenheit (TF) °F. Tại thàn

Photo of author

By Hailey

Bài 5: (1 điểm) Trong đo nhiệt độ, thông thường người ta sử dụng thang đo nhiệt độ Celsius (TC) ° C và thang đo nhiệt độ Fahrenheit (TF) °F. Tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều cao bằng mực nước biển thì
người ta nhận thấy nước đóng băng ở 32 °F và nước sôi ở 212 °F. Biết rằng TF là một hàm số bậc nhất theo TC có dạng TF =a.TC + b
a) Xác định hàm số TF theo TC ?
b) Các nhà khoa học nghiên cứu được rằng, nhiệt độ phòng học tốt nhất là ở khoảng 21 °C đến 25 °C. Hôm nay bạn An sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ phòng thì nhiệt kế chỉ 72,8 °F. Vậy nhiệt độ này thích hợp cho lớp bạn An học tập không ?
Viết một bình luận