Bài 5: Một cửa hàng bán vải được 2 000 000 đồng, tính ra được Lãi 160 000 đồng. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu phần trăm? A. 0,8% B. 8% C. 80% D. 0,08%

Photo of author

By Maria

Bài 5: Một cửa hàng bán vải được 2 000 000 đồng, tính ra được
Lãi 160 000 đồng. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu phần trăm?
A. 0,8% B. 8%
C. 80% D. 0,08%
nhanh giúp mik với ạ

0 bình luận về “Bài 5: Một cửa hàng bán vải được 2 000 000 đồng, tính ra được Lãi 160 000 đồng. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu phần trăm? A. 0,8% B. 8% C. 80% D. 0,08%”

 1. Đáp án:

  `B.8%`

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền lãi có số phần trăm là:

  `(160 000)/(2 000 000)×100=8%`

 2. Đáp án:

  B.8% 

  Giải thích các bước giải:

  Bài 5: Một cửa hàng bán vải được 2 000 000 đồng, tính ra được Lãi 160 000 đồng. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu phần trăm?

  A. 0,8%

  B. 8%

  C. 80%

  D. 0,08%

  Giải thích:

  Phần trăm của số tiền lại là:

  160 000:2 000 000 x100=8%

Viết một bình luận