Bài 5. Một người đẩy một xe hàng với một lực không đổi bằng 100 N đi trên đoạn đường dài 50 m trong 50 s, lực đẩy song song với mặt đường. Tính công v

By Amara

Bài 5. Một người đẩy một xe hàng với một lực không đổi bằng 100 N đi trên đoạn đường dài 50 m trong 50 s, lực đẩy song song với mặt đường. Tính công và công suất của lực đã thực hiện. Bỏ qua mọi ma sát. (5000 J; 100 W) Bài 6.Một động cơ ô tô có công suất trung bình là 120 W. Tính: a. Công của lực kéo của động cơ khi ô tô di chuyển liên tục trong 30 phút. (216000 J) b. Lực kéocủa động cơ nếu trong 30 phút đó ô tô di được quãng đường 10 km. (21,6 N)

0 bình luận về “Bài 5. Một người đẩy một xe hàng với một lực không đổi bằng 100 N đi trên đoạn đường dài 50 m trong 50 s, lực đẩy song song với mặt đường. Tính công v”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  5.\\
  A = 5000J\\
  P = 100W\\
  6.\\
  a.A = 216000J\\
  b.F = 21,6N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   5.

  Công đã thực hiện được là:

  A=Fs=100.50=5000J

  Công suất của người đó là:

  \(P = \frac{A}{t} = \frac{{5000}}{{50}} = 100W\)

  6.

  a.

  t=30p=1800s

  Công của lực kéo của động cơ thực hiện được là:

  A=Pt=120.1800=216000J

  b.

  s=10km=10000m

  Lực kéo của động cơ là:

  \(A = Fs \Rightarrow F = \frac{A}{s} = \frac{{216000}}{{10000}} = 21,6N\)

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  5.A=5000JP=100W6.a.A=216000Jb.F=21,6N

  Giải thích các bước giải:

   5.

  Công đã thực hiện được là:

  A=Fs=100.50=5000J

  Công suất của người đó là:

  P=At=500050=100W

  6.

  a.

  t=30p=1800s

  Công của lực kéo của động cơ thực hiện được là:

  A=Pt=120.1800=216000J

  b.

  s=10km=10000m

  Lực kéo của động cơ là:

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm