Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là A: thương mại. B: công nghiệp. C: dịch vụ. D: nông nghiệp.

Photo of author

By Audrey

Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là

A:
thương mại.
B:
công nghiệp.
C:
dịch vụ.
D:
nông nghiệp.

0 bình luận về “Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là A: thương mại. B: công nghiệp. C: dịch vụ. D: nông nghiệp.”

  1. Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là

    A: thương mại.

    B: công nghiệp.

    C: dịch vụ.

    D: nông nghiệp

Viết một bình luận