Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là A: thương mại. B: công nghiệp. C: dịch vụ. D: nông nghiệp.

By Audrey

Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là

A:
thương mại.
B:
công nghiệp.
C:
dịch vụ.
D:
nông nghiệp.

0 bình luận về “Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á là A: thương mại. B: công nghiệp. C: dịch vụ. D: nông nghiệp.”

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm