Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Photo of author

By Alaia

Bài 5 :
một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không đáng kể
Bài 6 :
Gập cạnh của một HLP lên 3 lần thì thể tích của HLP đó sẽ gấp lên số lần là :
Bài 7:
Gía trị của biểu thức 19 : 9,5×0,01=
2 . Tự luận
1.Đặt tính rồi tính
13,45 + 0,6 +8,29
108-30,04
1,703×0,86
30,68 : 4,5
2.Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a/18,362 mét khối=…….cm khối
b/4 phút 30 giây =……….phút
c/75 kg 262g = …….kg
d/35 cm vuông 5 mm vuông = ……….cm vuông

0 bình luận về “Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 7          19 : 9.5 *0.01 = 2*0.01=0.02

  Câu 1 đặt tính rồi tính13.45 + 0.6+8.29 =22.34

  108-30.04=77.96

  1.703*0.86=1.46458

  30.68:4.5=6 dư 3.68

  2

  a> 18.362 mét khối = 183620 cm khối

  b) 4 phút 30 giây = 4.5 phút 

  75 kg 262 g = 75.262 kg

  35 cm²5 mm² = 35.05 cm vuông 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 5:

  Diện tích xung quanh là:

  (1,9+0,7) x 0,7=1,82(m2)

  Diện tích tôn là:

  1,82+(1,9 x 0,7)=3,15(m2)

  Bài 6

  Gọi cạnh của HLP là a

  Thể tích ban đầu=a x a  x a

  Ta có gấp cạnh lên 3 lần nên cạnh lúc sau bằng 3 lần cạnh lúc trước

  Suy ra:

  3a x 3a x 3a

  =a x a xa x 3 x 3 x3

  =27 x a x a xa

  Vậy khi gấp cạnh HLP đi 3 lần thì thể tích sẽ tăng lên 27 lần

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Viết một bình luận