Bài 6 . Một vật cân nặng 4kg khi nhúng chì trong nước đo được trọng lượng 34N a/ Tính lực đẩy Ac si mét. b/Tính thể tích vật. c/Tính trọng lượng riên

Photo of author

By Mackenzie

Bài 6 . Một vật cân nặng 4kg khi nhúng chì trong nước đo được trọng lượng 34N
a/ Tính lực đẩy Ac si mét.
b/Tính thể tích vật.
c/Tính trọng lượng riêng của vật.
d/ Tính khối lượng riêng của vật

0 bình luận về “Bài 6 . Một vật cân nặng 4kg khi nhúng chì trong nước đo được trọng lượng 34N a/ Tính lực đẩy Ac si mét. b/Tính thể tích vật. c/Tính trọng lượng riên”

 1. Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là:

    Fa = P – F = 10.m – 34 = 10.4 – 34= 40 – 34 = 6 (N)

  b)

  Thể tích của vật là:

    V = Fa/d = 6/10000 = 0,0006 (N/m³)

  c)

  Trọng lượng riêng của vật là:

    d = P/V = 10.m/V

       = 10.4/0,0006 = 200000/3 (N/m³)

  d)

  Khối lượng riêng của vật là:

    D = d/10 = 200000/3.10 = 200000/3 (kg/m³)

Viết một bình luận