1. I find collecting glass bottles interesting. (HOBBY) HELP ……………………………………………………………………. 2. Van’s brother usually goes to work by motorbike. (RID

1. I find collecting glass bottles interesting. (HOBBY) HELP ……………………………………………………………………. ...

Read more

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch ...

Read more

Viết 1 đoạn văn khoảng 8 câu về nhân vật bé Hồng

Viết 1 đoạn văn khoảng 8 câu về nhân vật ...

Read more

1 dây dẫn bằng đồng có điện trở 3,4 ôm, có tiết điện 1mm vuông thì có chiều dài là bao nhiêu

1 dây dẫn bằng đồng có điện trở 3,4 ôm, ...

Read more

Cho 50g hỗn hợp Al, Mg, Zn phản ứng hết với V lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thu được 74g hỗn hợp sản phẩm. Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng

Cho 50g hỗn hợp Al, Mg, Zn phản ứng hết ...

Read more

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb.

Cho a = 4, b = 64, c = 2. ...

Read more

Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong (vôi, vữa và gạch có công nhân khác vận chuyển). Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ

Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 ...

Read more

Đặt tính rồi tính : 4,1 giờ x 6 3,4 phút x 4 9,5 giây x 3 Làm xong kết quả ra số thập phân thì đổi hộ e nhé

Đặt tính rồi tính : 4,1 giờ x 6 3,4 ...

Read more

Áp suất khí quyển trung bình 76cm Hg .Hỏi áp suất khí quyển trung bình tính theo N/m² là bao nhiêu. Mn giúp e vs ak, e cần gấp

Áp suất khí quyển trung bình 76cm Hg .Hỏi áp ...

Read more

tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số . E đng cần gấp ạ . tí đi hc rồi :((

tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số ...

Read more