Bài 7. Minh và Tú cùng bắt đầu đi từ A đến B. Xe của Minh đi với vận tốc 25 km/ giờ trên cả quãng đường AB. Xe của Tú đi nửa đầu quãng đường AB với

Photo of author

By Audrey

Bài 7. Minh và Tú cùng bắt đầu đi từ A đến B. Xe của Minh đi với vận tốc 25 km/ giờ trên cả quãng đường AB. Xe của Tú đi nửa đầu quãng đường AB với vận tốc 20km/ giờ, còn nửa sau quãng đường AB với vận tốc 30 km/ giờ. Hỏi ai đến B trước.
Viết một bình luận