Bài 7: Tìm hai số có tổng là 451. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 0 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. Giúp em với đang cần gấp Cảm ơn!

Photo of author

By Kaylee

Bài 7: Tìm hai số có tổng là 451. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 0 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.
Giúp em với đang cần gấp Cảm ơn!
Viết một bình luận