Bài 8:Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 40 cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang. Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta

Photo of author

By Genesis

Bài 8:Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 40
cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang. Một lò xo gắn vào điểm giữa
C. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực F vuông góc với
bàn đạp và có độ lớn 50 N. Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo có
phương vuông góc với OA.
a. Xác định lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp.
b. Tính độ cứng của lò xo. Biết rằng lò xo bị ngăn đi một đoạn 5 cm so với khi không bị nén.

0 bình luận về “Bài 8:Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 40 cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang. Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta”

 1. Đáp án:

   a> Fdh=100N

  b> k=2000N/m

  Giải thích các bước giải: OA=40cm=0,4m,  F vuông góc với bàn đạp F=50N 

  a> theo quy tắc mômen lực: 

  \({F_{dh}}.OC = F.OA =  > {F_{dh}} = F\frac{{OA}}{{OC}} = 50\frac{{40}}{{20}} = 100N\)

  b> Δx=5cm=0,05m
  \[{F_{dh}}.OC = F.OA =  > {F_{dh}} = F\frac{{OA}}{{OC}} = 50\frac{{40}}{{20}} = 100N\]

Viết một bình luận