Bài 9: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe đạp từ B

By Raelynn

Bài 9: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 3km/h. Hai người gặp nhau lúc 10 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 91 km.

0 bình luận về “Bài 9: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe đạp từ B”

 1.  Gọi vận tốc xe đạp đi từ A là V1 và vận tốc xe đạp đi từ B là V2

    Thời gian để xe đạp đi từ A gặp xe đi từ B là:

              10 giờ – 5 giờ 20 phút = 4 giờ 40 phút

       Đổi 4 giờ 40 phút = 4$\frac{2}{3}$ giờ

     Thời gian để xe đạp đi từ B gặp xe đi từ A là:

                 10 giờ – 7 giờ 40 phút = 2 giờ 20 phút

       Đổi 2 giờ 20 phút = 2$\frac{1}{3}$ giờ

    Vì khi hai xe gặp nhau, tổng quãng đường hai xe đã đi được là 91km nên:

                4$\frac{2}{3}$×V1+2$\frac{1}{3}$×V2=91km

     Hay    4$\frac{2}{3}$×V1+2$\frac{1}{3}$×(V1+3)=91km

          ⇔ 4$\frac{2}{3}$×V1+2$\frac{1}{3}$×V1+2$\frac{1}{3}$×3=91km

          ⇔ (4$\frac{2}{3}$+2$\frac{1}{3}$)×V1+7=91km

          ⇔ 7×V1+7=91km

          ⇒ V1=12km/h

          ⇒ V2=12+3=15km/h

     Vậy vận tốc người đi từ A là 12km/h và người đi từ B là 15km/h

                 Cho mk xin hay nhất nha !! :))

               

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian để xe đi từ A đến lúc hai người gặp nhau là:
  10 giờ – 5 giờ 20 phút = 4 giờ 40 phút = 14/3 (giờ)

  Thời gian để xe đi từ B đến lúc hai người gặp nhau là:
  10 giờ – 7 giờ 40 phút = 2 giờ 20 phút = 7/3 (giờ)

  Tổng số thời gian đi của hai người đến khi gặp nhau là:
  (14/3) + (7/3) = 7 (giờ)

  Vì người đi từ B đi với vận tốc nhanh hơn người đi từ A là 3km/h nên trong 7/3 (giờ) thì người đi từ B nhanh hơn người đi từ A quãng đường là:
  3 x 7/3 = 7 (km)

  Nếu bớt vận tốc của người đi từ B đi 3km/giờ thì vận tốc hai người bằng nhau.

  Quãng đường hai người đi được trong 7 giờ là:
  91 – 7 = 84 (km)

  Vận tốc của người đi từ A là:
  84 : 7 = 12 (km/h)

  Vận tốc của người đi từ B là:
  12 + 3 = 15 (km/h)

  Đáp số: Vận tốc người đi từ A: 14km/ giờ; Vận tốc người đi từ B: 15km/ giờ

  Chúc bạn học tốt nhé

  Trả lời

Viết một bình luận