Bài tập ngày Thứ hai Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: a)Phân số bằng phân số là A. B. C.

Photo of author

By Caroline

Bài tập ngày Thứ hai
Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
a)Phân số bằng phân số là
A. B. C. D.
b)Dãy phân số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là
A. B. C. D.
c)15dm24cm2= ………cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 154 B. 1540 C. 1504 D. 15040
d)Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là: A. 56 cm2 B. 192 cm2 C. 86 cm2 D. 96cm2
e)Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 3 cm ứng với độ dài thật là :
A. 300m B. 3000dm C. 30m D. 300cm
g)Trung bình cộng của hai số là 47, biết một trong hai số là 27. Hiệu của hai số đó là
A. 10 B.20 C. 30 D. 40
h) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 2 tấn 3kg = ………….kg
A. 23 B. 2300 C. 2003
) Phân số được rút gọn thành phân số tối giản là: A. B. C.
Bài 2. Tính :
a) 13 + = ……………………………………………………………………………………………………..
b) : = ……………………………………………………………………………………………………..
c) – = ………………………………………………………………………………………………..
d) – = ……………………………………………………………………………………………….
Bài 3. Tìm x: a)x – = 710 b) x : = +
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 126 m và chiều rộng bằng 34 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Bài 5:Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(1 – 12 ) x (1 – 13 ) x (1 – 14 ) x (1 – 15 ) x (1 – 16 )
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Viết một bình luận