Bài thơ Quê Hương của Tế Hanh thể hiện bức tranh thiên nhiên khoáng đạt , tràn đầy sức sống và tình yêu nỗi nhớ quê hương đã biết của tác giả . Em hãy

By aihong

Bài thơ Quê Hương của Tế Hanh thể hiện bức tranh thiên nhiên khoáng đạt , tràn đầy sức sống và tình yêu nỗi nhớ quê hương đã biết của tác giả . Em hãy phân tích bài thơ để làm sự tả nhận định
Viết một bình luận