bài toán vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn hỏi gà bao nhiêu. chó bao nhiêu

Photo of author

By Emery

bài toán
vừa gà vừa chó
bó lại cho tròn
36 con
100 chân chẵn
hỏi gà bao nhiêu. chó bao nhiêu
Viết một bình luận