Bạn A ko làm bt mà bạn nhờ vào phần mềm lời giải hay để nhờ các bạn khác làm hộ Hãy nêu 3 cách thiết phục bạn A lam bt

Photo of author

By Amara

Bạn A ko làm bt mà bạn nhờ vào phần mềm lời giải hay để nhờ các bạn khác làm hộ
Hãy nêu 3 cách thiết phục bạn A lam bt

0 bình luận về “Bạn A ko làm bt mà bạn nhờ vào phần mềm lời giải hay để nhờ các bạn khác làm hộ Hãy nêu 3 cách thiết phục bạn A lam bt”

  1. 1.Lời giải hay  chỉ là trang wed giúp chúng ta hỏi đáp thắc mắc cùng nhau chứ bạn không nên lạm dụng nó 

    2.nếu bạn tiếp tục làm như vậy thì bạn sẽ chẳng hiểu bài và càng ngày càng tệ hơn chưa chắc gì các bạn khác trên trang wed làm đã đúng.vì chức năng của nó chỉ là tìm ra nhiều yas kiến hệ thống kiến thức lại hiểu bài và làm bài,hỏi đáp thắc mắc cùng nhau

    3.nhưng nếu bạn a cứ như thế thì bn sẽ ko hiểu bài,ko làm kt đc và cũng đồng nghĩa là ko thi đc

  2. T1 kêu bame thu điện thoại bsjn A để A tự làm 

    T2  bạn A phải tự làm 

    T3 bạn A nhát mà còn vô đây đùa

Viết một bình luận