bạn B kéo 1 vật có khối lượng là 20kg lên cao 5m trong thời gian 30 giây. a)tính công suất của bạn B b) Nếu bạn B dùng MPN có chiều dài gấp 2 lần độ

By Valentina

bạn B kéo 1 vật có khối lượng là 20kg lên cao 5m trong thời gian 30 giây.
a)tính công suất của bạn B
b) Nếu bạn B dùng MPN có chiều dài gấp 2 lần độ cao vật lên và bỏ qua ma sát thì lực kéo của bạn B lúc này là bao nhiêu?

0 bình luận về “bạn B kéo 1 vật có khối lượng là 20kg lên cao 5m trong thời gian 30 giây. a)tính công suất của bạn B b) Nếu bạn B dùng MPN có chiều dài gấp 2 lần độ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                       Tóm tắt: 

  m=20 Kg => P=10m=10.20=200 N

  h=5m

  t=30s

  l=2.h=2.5=10m

  a) tính Ƥ=?

  b) tính F=?

                        Giải

  a) Áp dụng công thức tính công ta có:

              A=P.h=200.5=1000 (J)

     => Ƥ=A/t=1000/30≈33,3 (J/s)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  a. Pcs = 33,33W

  b. F = 100N

  Giải thích các bước giải:

  a. Công suất của bạn B là:

  ${P_{cs}} = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{P.h}}{t} = \dfrac{{10.20.5}}{{30}} = 33,33W$

  b. Lực kéo của bạn B lúc này là:

  $A = P.h = F.l \Rightarrow F = \dfrac{{P.h}}{l} = \dfrac{{10.20.5}}{{2.5}} = 100N$ 

  Trả lời

Viết một bình luận