Bạn Hạnh nghĩ ra một số, lấy số đó cộng thêm 0,6 rồi nhân tổng đấy với 3; kết quả tìm được trừ đi 3,75 thì được 5,25. Tìm số mà bạn đã nghĩ.

Photo of author

By Reese

Bạn Hạnh nghĩ ra một số, lấy số đó cộng thêm 0,6 rồi nhân tổng đấy với 3; kết quả tìm được trừ đi 3,75 thì được 5,25. Tìm số mà bạn đã nghĩ.

0 bình luận về “Bạn Hạnh nghĩ ra một số, lấy số đó cộng thêm 0,6 rồi nhân tổng đấy với 3; kết quả tìm được trừ đi 3,75 thì được 5,25. Tìm số mà bạn đã nghĩ.”

 1. gọi số cần tìm là x.

  theo bài ra ta có:

   $(x+0,6)\times3-3,75=5,25$

  $(x+0,6)\times3=5,25+3,75$

  $(x+0,6)\times3=9$

  $x+0,6=9:3$

  $x+0,6=3$

  $x=3-0,6$

  $x=2,4$

  Vậy số cần tìm là $2,4$

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   kết quả mà Hạnh tìm dc là

  3,75+5,25=9

  số mà Hạnh định cộng với 0,6 là

  9:3=3

  số Hạnh nghĩ là 3-0,6=2,4

Viết một bình luận