bán kính bánh xe đạp bạn Hùng là 32,5cm .bạn Hùng đi xe đạp đến trg bánh chiếc xe quay đúng 200 vòng ,hỏi khoảng cách từ nhà bn Hùng đến trg bao nhiế

Photo of author

By Madeline

bán kính bánh xe đạp bạn Hùng là 32,5cm .bạn Hùng đi xe đạp đến trg bánh chiếc xe quay đúng 200 vòng ,hỏi khoảng cách từ nhà bn Hùng đến trg bao nhiếu mét
Viết một bình luận