Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường,đoạn đường dài 2,826km.Bánh xe có đường kính 60cm.Hỏi bánh xe phải quay hết bao nhiêu vòng?

Photo of author

By Faith

Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường,đoạn đường dài 2,826km.Bánh xe có đường kính 60cm.Hỏi bánh xe phải quay hết bao nhiêu vòng?
Viết một bình luận