Bạn Nam chỉ có thể nhìn rõ vật khi ở gần. Em cho biết bạn Nam bị tật gì về mắt? Chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục tật đó?

Photo of author

By Kinsley

Bạn Nam chỉ có thể nhìn rõ vật khi ở gần. Em cho biết bạn Nam bị tật gì về mắt? Chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục tật đó?
Leave a Comment