Bạn nào giúp mình làm với ạ Số cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là 5!−7! 5+7! 5!×7! 12! Bạn nào là

Photo of author

By Aaliyah

Bạn nào giúp mình làm với ạ
Số cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là
5!−7! 5+7! 5!×7! 12!
Bạn nào làm hay nhất mình cho 5 sao và câu trả lời hay nhất ạ

0 bình luận về “Bạn nào giúp mình làm với ạ Số cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là 5!−7! 5+7! 5!×7! 12! Bạn nào là”

  1. Chúc bạn học tốt

    Đáp án: 12!

     Giải thích các bước giải:

    Mỗi cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 12 phần tử nên có 12!

     

Viết một bình luận