Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

35:5x4+1-9:3 = ? ( )

Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học CHUẨN NHẤT

Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học CHUẨN NHẤT

Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học CHUẨN nhất

Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học CHUẨN nhất

Kiến thức môn hóa học ở lớp 8, luôn gắn liền với bảng hóa trị của các nguyên tố, nguyên tử hóa học và gần như bắt buộc là các bạn nhỏ phải nhớ rõ cũng như thuộc lòng nó. Vì nó, cực kỳ quan trong trong việc làm bài tập môn hóa trong suốt thời kỳ trung học của các bạn.

Tuy nhiên, nó cực kỳ khó nhớ cũng như khó lòng để học thuộc được. Chính vì thế, mtrend.vn sẽ liệt kê và hướng dẫn các bạn học thuộc lòng bảng hóa trị các nguyên tố hóa học lớp 8 một cách nhanh nhất.

Học bảng hóa trị các nguyên tố, nguyên tử hóa học

1. Theo nhóm nguyên tố hóa học

Số proton

Tên Nguyên tố

Ký hiệu hoá học

Nguyên tử khối

Hoá trị

1

Hiđro

H

1

I

2

Heli

He

4

3

Liti

Li

7

I

4

Beri

Be

9

II

5

Bo

B

11

III

6

Cacbon

C

12

IV, II

7

Nitơ

N

14

II, III, IV…

8

Oxi

O

16

II

9

Flo

F

19

I

10

Neon

Ne

20

11

Natri

Na

23

I

12

Magie

Mg

24

II

13

Nhôm

Al

27

III

14

Silic

Si

28

IV

15

Photpho

P

31

III, V

16

Lưu huỳnh

S

32

II, IV, VI

17

Clo

Cl

35,5

I,…

18

Argon

Ar

39,9

19

Kali

K

39

I

20

Canxi

Ca

40

II

24

Crom

Cr

52

II, III

25

Mangan

Mn

55

II, IV, VII…

26

Sắt

Fe

56

II, III

29

Đồng

Cu

64

I, II

30

Kẽm

Zn

65

II

35

Brom

Br

80

I…

47

Bạc

Ag

108

I

56

Bari

Ba

137

II

80

Thuỷ ngân

Hg

201

I, II

82

Chì

Pb

207

II, IV

2. Theo nhóm nguyên tử hóa học

Tên nhóm

Hoá trị

Gốc axit

Axit tương ứng

Tính axit

Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl)

I

NO3

HNO3

Mạnh

Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3)

II

SO4

H2SO4

Mạnh

Photphat (PO4)

III

Cl

HCl

Mạnh

(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại.

PO4

H3PO4

Trung bình

CO3

H2CO3

Rất yếu (không tồn tại)

3. Cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8

a. Nhóm các nguyên tố có một hóa trị:
– Các nguyên tố có hóa trị I: H, Li, F, Na, Cl, K, Ag, Br…
– Các nguyên tố có hóa trị II: Be, O, Mg, Ca, Zn, Ba, Hg…
– Các nguyên tố có hóa trị III: B, Al
– Các nguyên tố có hóa trị IV: Si
b. Nhóm các nguyên tố có nhiều hóa trị:
– Cacbon: II, V
– Nito: I, II, III, IV, V
– Photpho: III, V
– Lưu huỳnh: II, IV, VI
– Sắt: II, III
– Crom: II, III
– Mangan: II, IV, VII…
– Chì: II, IV
c. Hóa trị của nhóm nguyên tử:
– Nhóm nguyên tử có hóa trị I: -OH, -Cl, -Br, -I, -NO2, -NO3, -H2PO4, -H2PO3, -HSO4, -HSO3, -HCO3, -HS…
– Nhóm nguyên tử có hóa trị II: =S, =SO3, =SO4, =HPO4, =HPO3, =SiO3
– Nhóm nguyên tử có hóa trị III: ≡PO3, ≡PO4

Học bảng hóa trị các nguyên tố, nguyên tử hóa học

4. Cách học thuộc hóa trị lớp 8 theo bài ca hóa trị

Kali (K), iốt (I) Hidrô (H)

Natri với bạc (Ag), clo (Cl) một loài

Là hoá trị (I) hỡi ai,

Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân.

Magiê (Mg) , kẽm với thuỷ ngân (Hg),

Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari

Cuối cùng thêm chú canxi,

Hoá trị II nhớ có gì khó khăn.

Này nhôm hoá trị III lần

In sâu trí nhớ khi cần có luôn.

Cacbon, silic(Si) này đây,

Có hoá trị IV không ngày nào quên.

Sắt kia lắm lúc hay phiền,

II, III nhớ liền nhau thôi.

Lại gặp nitơ khổ rồi

I, II, III, IV khi thời lên V

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Xuống II lên VI khi nằm thứ IV

Phốt pho nói đến không dư

Có ai hỏi đến thì ừ rằng V

Em ơi gắng học chăm

Cách 2: CÁCH NHỚ HÓA TRỊ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CỦA THẦY LÂM 1E

Với bảng liệt kê, cách học hóa trị của các nhóm nguyên tử, nguyên tố hóa học trên chúc các bạn sẽ ghi nhớ tốt để phục vụ quá trình học của mình nhé.

Xem thêm:  BỔ SUNG “MUỐI” CHO TẾT NÀY BỚT NHẠT BẰNG NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY

About mtrend

Leave a reply

35:5x4+1-9:3 = ? ( )