Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch HCl NaNO3 kcl

By Ruby

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch HCl NaNO3 kcl

0 bình luận về “Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch HCl NaNO3 kcl”

 1. Giải thích các bước giải:

  Trích các chất thành các mẫu thử đựng trong các lọ riêng biệt 

  – Thử mẫu mẫu thử bằng quỳ tím:

   + Quỳ tìm hóa đỏ $→$ HCl

   + Quỳ tìm không đổi màu $→$ NaNO3 và KCl

  Nhỏ dd AgNO3 vào mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu:

   + KCl: tan, tạo kt trắng

   + Mẫu còn lại ( không có hiện tượng ) là NaNO3

  AgNO3 + KCl $→$ KNO3 + AgCl

  Trả lời
 2. Đáp án:

   $HCl,NaNO_{3},KCl$

  Cho quỳ tím

  $HCl$: làm quỳ hóa đỏ

  $NaNO_{3} , KCl$: không làm đổi màu quỳ 

   Cho $AgNO_{3}$ qua nhóm không làm đổi màu quỳ 

  $KCl$: tạo kết tủa trắng

  $ KCl + AgNO_{3} → AgCl + KNO_{3}$

   Còn lại là $NaNO_{3}$ không có hiện tưởng

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm