Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầy đủ

Photo of author

By mtrend

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay chúng ta thời đi học lớp 8, 9, 10 thì thường gọi là bảng tuần hoàn Mendeleev. Dựa trên các số hiệu nguyên tử, cấu hình Electron, tính chất hóa học, mà người ta chia các nguyên tố hóa học thành một bảng.

Bảng tuần hoàn
Nhấp vào hình để xem rõ hơn

Bảng này được chia thành: 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng. Trong khi các nguyên tố 113, 115, 117 và 118 vẫn chưa được thừa nhận rộng rãi. Thì, 98 nguyên tố đầu tồn tại trong tự nhiên mặc dù một số chỉ tìm thấy sau khi đã tổng hợp được trong phòng thí nghiệm và tồn tại với một lượng cực nhỏ.

Bố cục

bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc 1
Trong đó:
bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc 2
Phân nhóm:
bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc 3
Với bảng hệ thống tuần hoàn này, các bạn nhỏ có thể nắm vũng và có thể lưu lại để cần dùng đến khi cần thiết nhé.

Leave a Comment