Bể chứa xăng hoặc dầu, người ta chế tạo ra các thùng phuy bằng sắt dạng hình trụ có 2 đáy là hình tròn có đường kính 560mm. a/ Tính diện tích của một

Photo of author

By Reagan

Bể chứa xăng hoặc dầu, người ta chế tạo ra các thùng phuy bằng sắt dạng hình trụ có 2 đáy là hình tròn có đường kính 560mm.
a/ Tính diện tích của một mặt đáy của thùng phuy?
b/ Biết thùng phuy chứa được khoảng 200 lít dầu. Tính chiều cao h của thùng phuy và diện tích sắt để làm thùng phuy, giả thiết diện tích các chỗ hàn không đáng kể?
Viết một bình luận