biết 7,5/dầu cân nang 5,7kg . hoi 9 lit dầu cân nang bao nhieu

By Arianna

biết 7,5/dầu cân nang 5,7kg . hoi 9 lit dầu cân nang bao nhieu

0 bình luận về “biết 7,5/dầu cân nang 5,7kg . hoi 9 lit dầu cân nang bao nhieu”

 1. Đáp án : 6,84 kg. 

  Giải thích các bước giải : 

  9 lít dầu cân nặng được số kg là : 

  5,7 : 7,5 × 9 = 6,84 (kg)

  Đáp số : 6,84 kg. 

   

  Trả lời
 2. 1 lít dầu nặng là:

         5,7 : 7,5 = 0,76 (kg)

  9 lít dầu cân nặng là:

         0,76 x 9 =6,84 (kg)

                   Đáp số: 6,84 kg

  Trả lời

Viết một bình luận